Εκπαιδευτικά προγράμματα 2019-2020             Σχολείο στη Φύση          “Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ”            Μια εναλλακτική προσέγγιση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Με ανανεωμένα προγράμματα πάνω στην βιωματική, ολιστική, οικοκεντρική εκπαίδευση υποδέχεται το Αγρόκτημα Φοίφα τη νέα εκπαιδευτική χρονιά, και με πλήθος δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις έννοιες της αυτάρκειας και της αυτοδιαχείρισης, της αυτοδιάθεσης και της επανάχρησης. Στόχος η δημιουργία ενός πρότυπου Σχολείου στη Φύση, ένα κοινό σημείο αναφοράς για όλη τη σχολική κοινότητα. Κεντρικό άξονα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων αποτελεί η κατανόηση των αρχών και της λειτουργίας του φυσικού οικοσυστήματος και η παράλληλη και συνεχής αναζήτηση βιώσιμων τρόπων και μεθόδων ενσωμάτωσης του νέου ανθρώπου μέσα σε αυτό.
Οι μαθητές εξοικειώνονται, θεωρητικά και πρακτικά, με τις έννοιες του φυσικού περιβάλλοντος και της φυσικής καλλιέργειας, με την κομποστοποίηση, την επανάχρηση και την επαναδημιουργία, αξιοποιώντας ως εργαλεία μάθησης το παιχνίδι και την παρατηρητικότητα, τη βιωματική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων και την ανάπτυξη συνεργασίας και ομαδικότητας. 
Αποκτούν, συνεπώς, σφαιρική γνώση γύρω από τον όρο “φυσικό οικοσύστημα” κι αναπτύσσουν τόσο την ενσυναίσθηση και τη διασυνεκτική λογική της αντιμετώπισης κι επίλυσης προβλημάτων ,όσο και την ευέλικτη, δημοκρατική συμπεριφορά και σκέψη, στηριζόμενοι στις αρχές της ισονομίας και της ελευθερίας.


Θεματικοί Πυλώνες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:

1.  Δημιουργία του δικού μας αειφορικού κήπου
Αρχές , εργαλεία  και τεχνικές δημιουργίας Αειφορικής Καλλιέργειας
 Παραδοσιακή και φυσική καλλιέργεια
 
2. Κύκλος του σπόρου – ο κύκλος της ζωής
Δημιουργία και μεθοδολογία δημιουργίας Τράπεζας Παραδοσιακών Ανοιχτών Σπὀρων.

3. Αναγνώριση-Εξοικείωση με τα θεραπευτικά βότανα,
Εκμάθηση χρἠσεων και δημιουργία υποπροϊόντων αυτών, για θεραπευτικές χρήσεις.
 
4.  Φυσική Κομποστοποίηση,
 Μείωση του περιβαλλοντικού μου αποτύπωματος
Δημιουργία-Διαχείριση Κομποστοποιητή (οικιακού-RE:THINK Συνοικιακού)
 
5. Δημιουργική Επανάχρηση///Zero way of living
 η αξιοποίηση των «άχρηστων» υλικών μέσα απο την
δημιουργία χρηστικών και εικαστικών κατασκευών
 
6. Φυσική κίνηση, αναγνώριση των αποτυπωμάτων μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον
Εξάσκηση σώματος , νου, συνεργατικής και πειραματικής αυτοδιάθεσης μέσα από ελεύθερο φυσικό παιχνίδι
 
7. Η δικτύωση μεταξύ σχολικών ομάδων και σχολείων ευρύτερα, πάνω σε όλα τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα, και η δυνατότητα ανάπτυξης από κοινού νέων διαθεματικών εκπαιδευτικών σχεδίων.

Η αρχή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου με εργαστήρι αφιερωμένο στην έναρξη της καινούριας σχολικής χρονιάς με αυτοσχέδιες δημιουργίες σχολικών μολυβοθηκών από ανακυκλώσιμα και φυσικά υλικά.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα εξελίσσονται καθημερινά, πρωινές ώρες, κατόπιν συνεννόσης με την ενδιαφερόμενη σχολική ομάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 27210 22505 ή στείλτε μήνυμα στη σελίδα μας στο FB.