Συγχαίρει το Δήμο Καλαμάτας και την ομάδα Re: Think Projectο δικηγόρος Αθηνών Ζήσης Κωνσταντίνου, σχετικά με την εφαρμογή συνοικιακής κομποστοποίησης και τη διεύρυνση του σχετικού δικτύου κομποστοποιητών, την οποία παρουσίασε η εφημερίδα «Η Καθημερινή» το Σάββατο 21 Ιουνίου, με ρεπορτάζ του Γιάννη Ελαφρού.

Ο κ. Κωνσταντίνου, απευθυνόμενος στην ομάδα Re: Think Project, αναφέρει σε επιστολή του μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: «Σας παρακαλώ να δεχθείτε τα συγχαρητήριά μου, σεις για την έμπνευση και την υλοποίησή της, ο Δήμος Καλαμάτας, για το αγκάλιασμα της προσπάθειας και ο Γιάννης Ελαφρός, για την ανακάλυψη και προβολή του θέματος.

Πιστεύω ειλικρινώς, ότι πρέπει η προσπάθεια αυτή να προβληθεί κατά το δυνατόν περισσότερο, γιατί θα είναι ευεργετική προεχόντως για το περιβάλλον».

news_plus_20140712