Πρόγραμμα Συνοικιακής Κομποστοποίησης

Re:Think Project -District Compost

 

 

Στο πλαίσιο του Project Re:Think ανήκει και η  δημιουργία δικτύου συνοικιακής κομποστοποίησης στην Καλαμάτα σε συνεργασία με τον δήμο Καλαμάτας, το οποίο λειτουργεί ήδη σε πιλοτική φάση .

Οι συνοικιακοί κομποστοποιητές αποτελούν ένα περιβαλλοντικό και κοινωνικό πείραμα προκειμένου να μπορέσει ο καθημερινός άνθρωπος να συνεργαστεί και να  αυτοδιαχειριστεί τα οργανικά του σκουπίδια , χωρίς κόστος και παράγοντας υψηλής ποιότητας κομπόστ. Οι συνοικιακοί κομποστοποιητές υιοθετούνται από ομάδες πολιτών ή φορείς που έχουν αποφασίσει ότι θα τους λειτουργούν και θα τους επιμελούνται και οι ίδιοι παίρνουν το τελικό παραγόμενο κομπόστ.

Το Re:Think project, ξεκίνησε με αφορμή τα περιβαλλοντικά προβλήματα από την  ύπαρξη ανεξέλεγκτων χωματερών στην περιοχή μας.

Το πρόγραμμα συνοικιακής κομποστοποίησης που προτείνει αποτελεί μια εναλλακτική οπτική αυτοδιαχείρισης των οργανικών μας σκουπιδιών και μια πρώτη απάντηση για μια  κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων.