Χασαποταβέρνα “Τα Κοψίδια”

 

 

 

 

 

xasapotaverna_ta_kopsidia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χασαποταβέρνα “Τα Κοψίδια”
Φαρών 29, Καλαμάτα
Τηλ: 2721028249

Facebook: http://www.facebook.com/Kopsidia

 

Συμμετοχή της επιχείρησης στο Δίκτυο Συνοικιακής Κομποστοποίησης Re:Think

Η χασαποταβέρνα “Τα Κοψίδια” συμμετέχει και υποστηρίζει την χρήση και διαχείριση του κάδου κομποστοποίησης που έχουμε στην θέση Νο 36 (Πλατεία Φραγκόλιμνας) μαζί με την σχετική Ομάδα Κατοίκων.