Τοποθέτηση κομποστοποιητή και εργαστήριο συνοικιακής κομποστοποίησης στην οδό Μπουλούκου 12

Σήμερα Πέμπτη τοποθετήσαμε κομποστοποιητή στην οδό Μπουλούκου αρ. 12. Το απόγευμα, στις 5:30, πραγματοποιήθηκε εργαστήριο Συνοικιακής Κομποστοποίησης στη νέα αυτή θέση. Οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και διάφοροι άλλοι προσκεκλημένοι ενδιαφερόμενοι, το παρακολούθησαν με πολύ ενδιαφέρον.

Η τοποθέτηση του κομποστοποιητή μας στη θέση αυτή, είναι συνέχεια των προσπαθειών των ίδιων ενεργών πολιτών της περιοχής, να κάνουν πιο όμορφη και καθαρή τη γειτονιά τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξαν και για σπόρους παραδοσιακών ποικιλιών του Αγροκτήματος Φοίφα και κάπως έτσι γεννήθηκε και η ιδέα να μεριμνήσουν οι ίδιοι, με τη βοήθεια του Δήμου αλλά και την αμέριστη συμπαράσταση του RETHINK, για φύτευση κοινόχρηστων χώρων περιμετρικά του κομποστοποιητή. Οι κομποστοποιητές του Δικτύου στην Καλαμάτα μπορούν να γίνουν αφορμές για ακόμη πιο όμορφες γειτονιές.