Τοποθέτηση κομποστοποιητή και εργαστήριο στο 3ο Γυμνάσιο Καλαμάτας

Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια ακόμα εγκατάσταση νέου κομποστοποιητή στον χώρο του 3ου Γυμνασίου Καλαμάτας και μαζί να πραγματοποιήσουμε και σχετικό ολοήμερο εργαστήριο συνοικιακής κομποστοποίησης στους μαθητές και καθηγητές του σχολείου.

Το 3ο Γυμνάσιο, όπως και άλλα Σχολεία στην πόλη μας έχει αναπτύξει έντονη περιβαλλοντική δραστηριότητα, με τη δημιουργία σχολικού κήπου, καθώς και diy κατασκευών για τις ανάγκες του. Εμείς είμαστε πάντα κοντά στην σχολική κοινότητα, καθώς έκεί βρίσκεται το μέλλον μας!!!