ραχηΣήμερα 1 Δεκέμβρη τοποθετήθηκε ο 46ος κομποστοποιητής του Δικτύου μας στην περιοχή της Ράχης και συγκεκριμένα απέναντι από το Β’ ΚΑΠΗ της περιοχής.
Στην συνέχεια πραγματικοποιήθηκε με επιτυχία το σχετικό εργαστήριο κομποστοποίησης στην ομάδα κατοίκων της περιοχής η οποία και είναι υπεύθυνη για την διαχείριση, συντήρηση και προστασία του!