Αλλάζουμε…. Μέσα από δράσεις, εργαστήρια, ενημερώσεις, συνεργασία με φορείς, συλλογικότητες και άτομα αλλάζουμε τον τρόπο που βλέπουμε τα σκουπίδια μας.

Το άχρηστο μετατρέπεται σε χρήσιμο.  Το άσχημο σε τέχνη.  Τα οργανικά απορρίμματα σε κομπόστ.

Ενημερώνουμε, Ανακυκλώνουμε, Επαναχρησιμοποιούμε, Κομποστοποιούμε… Ταξιδεύουμε το νου σε ένα «μαγικό» κόσμο οπού οι άνθρωποι ζουν και δρουν πάνω στον πλανήτη με τις λιγότερες δυνατές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Σε συνεργασία με τον δήμο Καλαμάτας δημιουργούμε το πρώτο δίκτυο συνοικιακής κομποστοποίησης στη Ελλάδα.  Κάνοντας το όραμα πράξη.  Μέσα από το δίκτυο αυτό οι πολίτες «μετατρέπουν» τα οργανικά τους υπολείμματα σε πλούσιο φυσικό κομπόστ, το οποίο και χρησιμοποιούν οι ίδιοι εντελώς δωρεάν.

Εκπαιδεύουμε… Μέσα από τα βιωματικά εργαστήρια κομποστοποίησης και δημιουργικής ανακύκλωσης μαθαίνουμε σε μικρούς και μεγάλους να αυτοδιαχειρίζονται τα οικιακά τους απορρίμματα.  Έτσι η παρέα μας μεγαλώνει και όλο και περισσότεροι αγκαλιάζουν το όραμά μας.   Ελπίζουμε πως έτσι βάζουμε και εμείς το «λιθαράκι» μας σε ένα καλύτερο και καθαρότερο μέλλον.

Εξελλίσουμε την φυσική αστική καλλιέργεια ……..Σε αποκλειστική συνεργασία με το Αγροκτημα Φυσικής και Παραδοσιακής Καλλιέργειας Φοίφα, και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνουμε πάνω στις μόνιμες καλλιέργειες, την δημιουργική επανάχρηση και οικοτεχνία εξελίσουμε τον πολιτισμό της καλλιέργειας , αναπτύσσουμε την μεγαλύτερη ανοιχτή τράπεζα  παραδοσιακών σπόρων της Πελοποννήσου και μαθαίνουμε στην νέα γενιά να αυτοδιαχειρίζεται την τροφή της, την υγεἰα της και έτσι την καθημερινότητά της!!!