Κομπόστ από απόβλητα: προϊόν ή απόβλητο;

Κομπόστ

Για το φλέγον θέμα του αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων έχουν γραφτεί κατά καιρούς πολλά και έχουν γίνει πολλές αναφορές και εκτιμήσεις. Ένα από αυτά είναι και το προσχέδιο Έκθεσης για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, που υπόκεινται σε βιολογική επεξεργασία με τίτλο «Technical Report for End-of-waste criteria on Biodegradable waste subject to biological treatment», με αναφορά στον αποχαρακτηρισμό των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων και τη διαχείριση αυτών.

Και στο παρόν δημοσίευμα παρουσιάζονται στοιχεία που δημοσιεύει η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, που είναι ακόμη σε στάδιο επεξεργασίας. Ο προσανατολισμός και το περιεχόμενό τους, δεν μπορεί να ληφθεί ως ένδειξη της θέσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των υπηρεσιών της, αλλά δείχνουν το γενικότερο πλαίσιο του προβληματισμού μέχρι τις οριστικές επιλογές για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων. Από εδώ μπορείτε να κάνετε λήψη των εθνικών προσεγγίσεων και κριτήριων για τον καθορισμό του κατά πόσο το κομπόστ που παράγεται από τα απόβλητα μπορεί να διατίθεται στην αγορά ως προϊόν ή είναι ακόμα σε καθεστώς αποβλήτων. Πηγή ORBIT / ECN (2008) και έρευνα των ενδιαφερόμενων μερών το Δεκεμβρίου του 2010. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 του προσχεδίου).

Κατεβάστε εδώ την αναφορά για το τι συμβαίνει σε κάθε χώρα ξεχωριστά.