ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) Τέντα: Εγκατάσταση νέου κομποστοποιητή μαζί με εργαστήριο Συνοικιακής Κομποστοποίησης

Σήμερα τοποθετήσαμε άλλον έναν κομποστοποιητή στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, ενώ την επόμενη εβδομάδα συνεχίζουμε με άλλες γειτονιές της πόλης μας. Μετά την εγκατάσταση ακολούθησε και βιωματικό εργαστήριο στους εργαζόμενους το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ).