Η RE:THINK ΚΟΙΝΣΕΠ  στο Ανοικτό Συνέδριο της Κοινωνίας Πολιτών

 

«Κοινωνική Οικονομία = Κοινωνική Διαχείριση των απορριμμάτων = Πόρτα στα συμφέροντα- To παράδειγμα του RE:THINK PROJECT».

RE:THINK-COMMUNITY COMPOST NETWORK OF KALAMATA

Με τον τίτλο αυτό και  Ενότητα: Οικολογία, Ενέργεια, Περιβάλλον και Κοινωνική Οικονομία θα παρουσιάσουμε  το ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής διαχείρισης των οργανικών απορριμάτων RΕ:THINK PROJECT, το οποίο λειτουργούμε εδώ και 5 χρόνια στην πόλη της Καλαμάτας, μέσω του οποίου έχει δημιουργηθεί και αναπτύσσεται σταδιακά το πρώτο Δίκτυο Συνοικιακής Κομποστοποίησης της Ελλάδας.

Συμμέτεχουμε έτσι ενεργά  στο διάλογο για τα ζητήματα της κοινωνικής οικονομίας και τη σύνδεση τους με το χώρο της κοινωνίας των πολιτών στο Ανοικτό Συνέδριο της Κοινωνίας Πολιτών για την κοινωνική οικονομία το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 10-12 Ιουνίου 2016, στο Πάντειο Πανεπιστἠμιο.

Η διοργάνωση του Συνεδρίου είναι μια πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ένωσης Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.) σε σύμπραξη με το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα κοινωνικά δίκτυα στο χώρο των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών. Σκοπός του συνεδρίου είναι, η συγκρότηση του υποκειμένου της κοινωνικής οικονομίας, η ενδυνάμωσή του για να αποτελέσει κοινωνικό εταίρο που θα διαβουλεύεται με την πολιτεία και την Ε.Ε. για τη χάραξη πολιτικών για την κοινωνική οικονομία και την κατανομή των σχετικών πόρων.

Το συγκεκριμένο συνέδριο αποτελεί το πρώτο εγχείρημα που ξεκινά από τα κάτω, δηλαδή από τους ίδιους τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας, στον δρόμο προς την εδραίωση και αναγνώριση της ως τον τρίτο αναπτυξιακό πυλώνα της εθνικής μας οικονομίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ

(Κτίριο ΔΕΣΚΟΙ, ΧαριλάουΤρικούπη1 & Λαγουμιτζή 22).

Θεμελιωτής αυτού του προγράμματος RE:THINK PROJECT  είναι η RΕ:THINK ΚΟΙΝΣΕΠ με κύριους υποστηρικτές τους πολίτες της Καλαμάτας, οι οποίοι ενεργοποιούνται τα τελευταία χρόνια με σκοπό την ελαχιστοποίηση των οργανικών απορριμάτων και διαχειρίζονται το Δίκτυο Συνοικιακής Κομποστοποίησης, με κοινή χρήση των κομποστοποιητών, όπου από παραγωγοί απορριμμάτων μετατρέπονται σε παραγωγοί κομπόστ. Η αποτελεσματικότητα του Δικτύου, η κοινωνική του διάσταση, αλλά και η εμφανής αλλαγή στην καθημερινότητα της πόλης φαίνεται από τα 61 σημεία συνοικιακών κομποστοποιητών που υπάρχουν ήδη στην πόλη,  από τους 400 τόννους οργανικου υλικού που έχει διαχειριστεί το Δίκτυο , από το πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας του, από την ανταποδοτικότητα σε πόρους προς τους χρήστες του και φυσικά από την αυξανόμενη συμμετοχή των πολιτών σε αυτό.

Φυσικά βασικός αρωγός του Δικτύου είναι ο Δήμος Καλαμάτας με την σταδιακά αυξανόμενη υποστηρίξή του, όλα αυτά τα χρόνια.

Η Κοινωνική Οικονομία για εμάς ειναι ένας τομέας που μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο αυτο-οργάνωσης της κοινωνίας, κοινωνικού ελέγχου των δημοσίων αγαθών καταπολέμησης της ανεργίας αλλά και παραγωγής κοινωνικού έργου, από την στιγμή που είναι κατανοητοί και διαφανείς οι στόχοι και από την στιγμή που αναπτύσεται η καταλληλη παιδεία για την κατανόηση του περιεχόμενου της κοινωνικής οικονομίας.