Ο μήνας Μάιος εγκαινιάζει μια νέα περίοδο του Δικτύου Συνοικιακής Κομποστοποίησης Καλαμάτας.

Η συνεργασία με το Δήμο Καλαμάτας περιλαμβάνει την τοποθέτηση 15 νέων κομποστοποιητών με παράλληλα επιτόπια εργαστήρια κομποστοποίησης, καθώς και τη συντήρηση 8 υπαρχόντων.

Ανάμεσα στις δράσεις του Δικτύου περιλαμβάνονται και οι τοποθετήσεις κομποστοποιητών με ταυτόχρονα βιωματικά εργαστήρια αναφορικά με την κομποστοποιήση, αλλά και την επανάχρηση, σε τουλάχιστον 10 σχολεία της Μεσσηνίας.

Και η αρχή ήδη έγινε! Μαθητές κι εκπαιδευτικοί των 7ου, 8ου, 24ου Δημοτικού Σχολείου, του 7ου Νηπιαγωγείου και του 6ου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας, καθώς και το Οικοτροφείο Θάλπος έχουν πλέον το δικό τους κομποστοποιητή, για τον οποίο θα είναι υπεύθυνοι στο εξής.

Η διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων μας γίνεται πλέον πράξη που γίνεται συνειδητά και με υπευθυνότητα.

Η σπουδαιότητα του όλου εγχειρήματος δεν έγκειται απλά στη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και στη γενικότερη συμβολή μας στην προστασία του περιβάλλοντος, που φυσικά η αξία αυτών των δύο είναι αναμφισβήτητη. Για να φτάσουμε εκεί οφείλουμε να αναζητήσουμε τις μικρές, αλλά εντέλει τεράστιες και καθημερινές συμβολές της κομποστοποιήσης. Ένας ξύλινος κομποστοποιητής απορροφά ετησίως έως και 14 τόνους οργανικών απορριμμάτων, μετατρέποντας όλη αυτή την ενέργεια σε κομπόστ, εδαφοβελτιωτικό και 100% οργανικό λίπασμα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους ενδιαφερόμενους χρήστες του στην καλλιέργεια. Για του λόγου το αληθές, λοιπόν, τα οφέλη της κομποστοποίησης συνοψίζονται ως εξής:

  • Μείωση έως και 50% των απορριμμάτων μας (με αυστηρές συνθήκες κομποστοποιήσης), καθώς το 35% των οικιακών μας απορριμμάτων είτε είναι φυτικής προέλευσης είτε προέρχεται από την κουζίνα μας, και υπάρχει η δυνατότητα κομποστοποίησης έως και του 75-100% αυτών.
  • Μείωση των απορριμμάτων προς διαχείριση από το Δήμο και κατ’ επέκταση μείωση του κόστους αποκομιδής, αλλά και μεταφοράς κλαδεμάτων, κουρεμάτων πρασίνου, καθώς και των επιστρεφόμενων από το ΚΔΑΥ υλικών (καθαρά ανακυκλώσιμα υλικά-εκπαίδευση για διαλογή στην πηγή).
  • Άμβλυνση των αντιπαραθέσεων μεταξύ των τοπικών κοινωνιών για τη χωροθέτηση τόπων επεξεργασίας των οργανικών απορριμμάτων.
  • Φυσική κι ανέξοδη επεξεργασία των οργανικών απορριμμάτων – οι πολίτες εκπαιδεύονται στην αυτοδιαχείριση των απορριμμάτων και στην αυτο-οργάνωσή τους.
  • Οι παραγωγοί σκουπιδιών γίνονται παραγωγοί και χρήστες κομπόστ.
  • Ενίσχυση του αγροτικού, περιβαλλοντικού χαρακτήρα της πόλης και των Δημοσίων Χώρων πρασίνου και, συνεπώς, της οικολογικής της εικόνας.

Η κομποστοποίηση είναι πράξη καθημερινού πολιτισμού κι ο πολιτισμός κληροδοτείται από εμάς σε εμάς κι από εμάς στα παιδιά μας, από το σήμερα και το χθες στο αύριο, που πάντα ευχόμαστε, θέλουμε και προσπαθούμε να είναι καλύτερο.