Δίκτυο Συνοικιακής Κομποστοποίησης

Χάρτης Δικτύου Συνοικιακής Κομποστοποίησης

 

Το Δίκτυο Συνοικιακής Κομποστοποίησης είναι ο τρόπος που το RE:THINK υλοποιεί στην Καλαμάτα, σε συνεργασία με το Δήμο Καλαμάτας, τη συνοικιακή κομποστοποίηση. H ιδέα του συνοικιακού κομποστοποιητή και ευρύτερα η ιδέα της συνοικιακής κομποστοποίησης από το RE:THINK αποτελεί ένα περιβαλλοντικό και πολιτισμικό εγχείρημα προκειμένου να μπορέσει ο πολίτης να διαχειριστεί στην γειτονιά του τα οργανικά του σκουπίδια, χωρίς κόστος και παράγοντας οργανικό χώμα ή αλλιώς κομπόστ.

Οι κομποστοποιητές   κατασκευάζονται από εμάς και υιοθετούνται από ομάδες πολιτών ή φορείς που έχουν αποφασίσει ότι θα τους λειτουργούν και θα τους επιμελούνται, σε συνεργασία με την ομάδα του RE:THINKκαι φυσικά με τον Δήμο Καλαμάτας. Τοποθετούνται  κατά προτίμηση σε δημόσιους χώρους πρασίνου, ανάλογα με το  ενδιαφέρον που επιδεικνύεται. Οι ίδιοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα παίρνουν και το τελικό παραγόμενο προϊόν, το κομπόστ, που έχουν  οι ίδιοι παράξει.

Οι κάτοικοι μαθαίνουν να αυτοδιαχειρίζονται τα οργανικά τους υπολείμματα, να παράγουν και να διαχειρίζονται οι ίδιοι το κομπόστ τους, μειώνοντας έτσι το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Έτσι συμβάλλουν στην δημιουργία ενός πλέγματος – δικτύου κομποστοποιητών στην πόλη για κοινή και ελεύθερη από τους πολίτες χρήση. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται  ένα σοβαρό περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος για το δήμο και τους πολίτες του. Τα σκουπίδια που αφαιρεθούν από τον όγκο που διαχειρίζεται ο δήμος θα φέρουν μείωση του κόστους μεταφοράς και διαχείρισης τους και φυσικά το όλο έργο ανοίγει και επισήμως τις πόρτες της ” κοινωνικής διαχείρισηςτων οργανικών υπολειμάτων μας”.  Βεβαίως είναι αυτονόητο ότι η κομποστοποίηση των οργανικών είναι το πλέον οικολογικό και φυσικό σύστημα διαχείρισης καθώς είναι κομμάτι του φυσικού τρόπου αποκομιδής των θρεπτικών συστατικών.
Η χρήση του παραγόμενου compost από τον δήμο και τους κατοίκους δημιουργεί άμεσο οικονομικό όφελος και για τους δύο. Και είναι και το βασικό σημείο πρωτοτυπίας/κοινωνικής καινοτομίας και κοινωνικής διαχείρισης, αφού ο παραγωγός σκουπιδιών τα διαχειρίζεται μόνος και γίνεται τελικά παραγωγός compost. και συμβάλλοντας αποτελεσματικά στο πρόβλημα διαχείρισης των σκουπιδιών στην περιοχή μας.

Το δίκτυο συνοικιακής κομποστοποίησης έτσι όπως υλοποιείται από το Re:Think project σε συνεργασία με το Δήμο Καλαμάτας αποτελεί μια  πανελλαδική πρωτοπορία με αρκετά καινοτόμα για την οικονομική επιστήμη χαρακτηριστικά, που εμπνέονται από την εφαρμογή σε πράξη, των παραδοσιακών αγροτικών μας συνηθειών.

 

ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

  1. Mείωση των απορριμμάτων προς διαχείριση από το Δήμο
  2. Φυσική και ανέξοδη επεξεργασία των οργανικών απορριμμάτων
  3. Ενίσχυση της οικολογικής εικόνας της πόλης
  4. Περιβαλλοντικό όφελος, με μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δημοτών
  5. Οι πολίτες εκπαιδεύονται στην αυτοδιαχείριση των απορριμμάτων και στην αυτοοργάνωσή τους
  6. Οι παραγωγοί σκουπιδιών γίνονται παραγωγοί και καταναλωτές κομποστ