Ενημερώνουμε Ανακυκλώνουμε Επαναχρησιμοποιούμε Κομποστοποιούμε

Το άχρηστο μετατρέπεται σε χρήσιμο.
Το άσχημο σε τέχνη.
Τα οργανικά απορρίμματα σε κομπόστ.

Ταξιδεύουμε το νου σε ένα «μαγικό» κόσμο οπού οι άνθρωποι ζουν και δρουν πάνω στον πλανήτη με τις λιγότερες δυνατές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Σε συνεργασία με τον δήμο Καλαμάτας δημιουργούμε το πρώτο δίκτυο συνοικιακής κομποστοποίησης στη Ελλάδα. Κάνοντας το όραμα πράξη.
Μέσα από το δίκτυο αυτό οι πολίτες «μετατρέπουν» τα οργανικά τους υπολείμματα σε πλούσιο φυσικό κομπόστ, το οποίο και χρησιμοποιούν οι ίδιοι εντελώς δωρεάν.

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ

Ας κάνουμε την καθημερινότητα μας καλύτερη εξοικονομόντας ενέργεια με την κομποστοποίηση των οργανικών απορριμάτων μας.

Το άχρηστο μετατρέπεται σε χρήσιμο. Το άσχημο σε τέχνη. Τα οργανικά απορρίμματα σε κομπόστ.

Ενημερώνουμε, Ανακυκλώνουμε, Επαναχρησιμοποιούμε, Κομποστοποιούμε…

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

δείτε τις τελευταίες δράσεις μας και τα πρόσφατα νέα μας